Βρέθηκαν 20 αποτελέσματα   RSS     Φωκίδης Εμμανουήλ [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Διάλεξη 1η : Θεωρίες και αρχές μάθησης (Φωκίδης ΕμμανουήλΛέκτορας)

Τεχνολογικές και Διδακτικές Καινοτομίες με τη Χρήση της Πληροφορικής: Εικονική Πραγματικότητα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ο ρόλος της ενεργού δράσης και της πρακτικής εξάσκησης στη διαδικασία της μάθησης, μία θεωρητική προσέγγιση, Οι βασικότερες θεωρίες μάθησης, Παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση, Προβληματισμός για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση, Αρχές μάθησης, Εκπαιδευτικές χρήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών-Γενιές εκπαιδευτικού λογισμικού, Παραδείγματα εφαρμογής
Εξάμηνο: 4o 2015-10-31 01:36:54 440
[Play] Διάλεξη 2η : Εικονική Πραγματικότητα (Φωκίδης ΕμμανουήλΛέκτορας)

Τεχνολογικές και Διδακτικές Καινοτομίες με τη Χρήση της Πληροφορικής: Εικονική Πραγματικότητα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εικονική πραγματικότητα, Βασικά χαρακτηριστικά της Εικονικής Πραγματικότητας, Υλικό και λογισμικό Εικονικής Πραγματικότητας, Είδη Εικονικής Πραγματικότητας, Προβληματισμός για την επιλογή συγκεκριμένου είδους Ε.Π. για εκπαιδευτική χρήση, Δομητισμός και τεχνολογικές εφαρμογές στην εκπαίδευση, Συνοπτική αποτύπωση των βασικών προβλημάτων που απασχόλησαν τις ερευνητικές προσπάθειες και των συμπερασμάτων τους, Εικονική Πραγματικότητα και διδασκαλία, Κατασκευάζοντας μία εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας: Τεχνικά θέματα υλικού & λογισμικού, Τεχνικές για την ικανοποιητική εκτέλεση της εφαρμογής από το υλικό του τελικού χρήστη
Εξάμηνο: 4o 2015-10-31 01:50:02 254

Τεχνολογικές και Διδακτικές Καινοτομίες με τη Χρήση της Πληροφορικής: Εικονική Πραγματικότητα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Προσδιορισμός των δομικών στοιχείων του λογισμικού κατασκευής εικονικών κόσμων, Κατηγορίες λογισμικού κατασκευής εικονικών κόσμων, Προδιαγραφές ενός προγράμματος κατασκευής εικονικών κόσμων, Μία εναλλακτική προσέγγιση στο πρόβλημα κατασκευής εικονικών κόσμων, Τα τρισδιάστατα παιχνίδια βολών πρώτου προσώπου, Πεδία εφαρμογών των παιχνιδιών βολών πρώτου προσώπου, Πιθανές επιδράσεις των παιχνιδιών βολών πρώτου προσώπου στα παιδιά, Ο τρίτος δρόμος στην κατασκευή εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας
Εξάμηνο: 4o 2015-10-31 01:44:42 137
[Play] Διάλεξη 4η : Το Opensim (Φωκίδης ΕμμανουήλΛέκτορας)

Τεχνολογικές και Διδακτικές Καινοτομίες με τη Χρήση της Πληροφορικής: Εικονική Πραγματικότητα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ο τρίτος δρόμος στην κατασκευή εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας, Η διανομή SimonaStick (Sim on a Stick) και η εγκατάστασή της, Εκκίνηση εικονικού κόσμου, Διαδικασία κλεισίματος του εικονικού κόσμου
Εξάμηνο: 4o 2015-10-31 01:27:39 285
[Play] Διάλεξη 5η : Χρήση του Firestorm (Φωκίδης ΕμμανουήλΛέκτορας)

Τεχνολογικές και Διδακτικές Καινοτομίες με τη Χρήση της Πληροφορικής: Εικονική Πραγματικότητα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η χρήση του προγράμματος πλοήγησης Firestorm, Κατασκευάζοντας και διαμορφώνοντας το πρώτο μας prim
Εξάμηνο: 4o 2015-10-31 01:40:18 291
[Play] Διάλεξη 6η : Χειρισμός αντικειμένων (Φωκίδης ΕμμανουήλΛέκτορας)

Τεχνολογικές και Διδακτικές Καινοτομίες με τη Χρήση της Πληροφορικής: Εικονική Πραγματικότητα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Μεταφορτώνοντας εικόνες, ήχους και άλλα αντικείμενα, Αλλάζοντας την εμφάνιση του avatar, Κάνοντας rezzing αντικείμενα από το Inventory μας, Αποσυνδέοντας και συνδέοντας αντικείμενα
Εξάμηνο: 4o 2015-10-31 01:45:04 239
[Play] Διάλεξη 7η : Χειρισμός Server (Φωκίδης ΕμμανουήλΛέκτορας)

Τεχνολογικές και Διδακτικές Καινοτομίες με τη Χρήση της Πληροφορικής: Εικονική Πραγματικότητα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αλλάζοντας το ανάγλυφο του εδάφους, Παίρνοντας backup και αποκαθιστώντας ολόκληρες περιοχές
Εξάμηνο: 4o 2015-10-31 01:45:43 307
[Play] Διάλεξη 8η : Χρήση Scripts I (Φωκίδης ΕμμανουήλΛέκτορας)

Τεχνολογικές και Διδακτικές Καινοτομίες με τη Χρήση της Πληροφορικής: Εικονική Πραγματικότητα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δουλεύοντας με scripts, Scripts περιστροφής, Scripts ήχου
Εξάμηνο: 4o 2015-10-31 01:35:56 250
[Play] Διάλεξη 9η : Χρήση Scripts IΙ (Φωκίδης ΕμμανουήλΛέκτορας)

Τεχνολογικές και Διδακτικές Καινοτομίες με τη Χρήση της Πληροφορικής: Εικονική Πραγματικότητα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Άνοιγμα web σελίδων, Προβολή βίντεο, Scripts εναλλαγής εικόνων, Chat bot script, Script παροχής πληροφοριών, Script quiz πολλαπλών επιλογών σε μενού
Εξάμηνο: 4o 2015-10-31 01:43:48 242
[Play] Διάλεξη 10η : Χρήση Scripts IΙΙ (Φωκίδης ΕμμανουήλΛέκτορας)

Τεχνολογικές και Διδακτικές Καινοτομίες με τη Χρήση της Πληροφορικής: Εικονική Πραγματικότητα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Script κίνησης υφής, Scripts σωματιδίων, Scripts για φώτα, Scripts για κίνηση, Script τηλεμεταφοράς σε συγκεκριμένη θέση του κόσμου μας, Animation Scripts, Τεχνικές καταγραφής animation στο Opensim, Scripts αλλαγής μεγέθους
Εξάμηνο: 4o 2015-10-31 02:24:28 256

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εισαγωγικά, Ηλεκτρονικό παιχνίδι-ορισμός, Από το αναλογικό στο ψηφιακό παιχνίδι, Κατανοώντας τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως μέσο και ως σύστημα, Δομή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, Core/Game Mechanics, Καταστάσεις-Φάσεις παιχνιδιού, Κερδίζοντας σε ένα παιχνίδι, Gameplay, Playability
Εξάμηνο: - 2015-10-31 01:41:09 650

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Είδη/Κατηγορίες ηλεκτρονικών παιχνιδιών, Παιχνίδια και μάθηση
Εξάμηνο: - 2015-10-31 01:33:08 179

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η θεωρία μάθησης με ηλεκτρονικά παιχνίδια του Gee, Κριτική στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, Η "παιχνιδοποίηση" (gamification) της μάθησης, Σοβαρά Παιχνίδια-Serious Games, Εκπαιδευτικά vs. σοβαρά παιχνίδια, Το προγραμματιστικό περιβάλλον Kodu
Εξάμηνο: - 2015-10-31 01:23:17 168

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το προγραμματιστικό περιβάλλον του Kodu, Εγκατάσταση του προγράμματος, Αρχικές ρυθμίσεις του προγράμματος, Τα πρώτα βήματα στο Kodu, Το περιβάλλον κατασκευής παιχνιδιών, Χρήση της κάμερας
Εξάμηνο: - 2015-10-31 01:35:36 308

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατασκευάζοντας το πρώτο πρόγραμμά μας, Ρυθμίσεις αντικειμένων/χαρακτήρων, Ρυθμίσεις του παιχνιδιού/κόσμου
Εξάμηνο: - 2015-10-31 01:37:54 199

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαμορφώνοντας το έδαφος του παιχνιδιού
Εξάμηνο: - 2015-10-31 01:34:18 156

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Χρησιμοποιώντας Διαδρομές-Paths, When Keyboard, Mouse. Gamepad, Touch, Let the music play
Εξάμηνο: - 2015-10-31 01:26:42 133
[Play] Διάλεξη 8η : When Bump, See, Hear (Φωκίδης ΕμμανουήλΛέκτορας)

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

When Bump, When See, Hear
Εξάμηνο: - 2015-10-31 01:37:11 149
[Play] Διάλεξη 9η : When Timer, Health, on Land or Water (Φωκίδης ΕμμανουήλΛέκτορας)

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

When Timer, When Health, When on Land or Water
Εξάμηνο: - 2015-10-31 01:35:43 141

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Cloning-Creatables. Αλλάζοντας σελίδες, Αλλαγή επιπέδων και εξαγωγή του παιχνιδιού
Εξάμηνο: - 2015-10-31 01:43:35 180
Top