Βρέθηκαν 22 αποτελέσματα   RSS     Κουσούλης Παναγιώτης [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Διάλεξη 1η : Syllabus Περιεχόμενο - Θεματικές - Στόχοι - Εκπαιδευτικό υλικό 2015 00:50:49
[Play] Διάλεξη 2η : Ιερές γλυφές: λόγοι θεών και ερμηνείες ανθρώπων 2015 01:24:46
[Play] Διάλεξη 3η : Ταφικά έθιμα & πρακτικές Μέρος Α΄ : Νεκρική ιδεολογία 2015 01:14:01
[Play] Διάλεξη 4η : Ταφικά έθιμα & πρακτικές Μέρος B΄: Η τεχνική της ταρίχευσης 2015 00:56:09
[Play] Διάλεξη 5η : Εισαγωγή στη βασιλική ταφική αρχιτεκτονική του Παλαιού Βασιλείου, Μέρος Α΄ 2015 01:13:07
[Play] Διάλεξη 6η : Εισαγωγή στη βασιλική ταφική αρχιτεκτονική του Παλαιού Βασιλείου, Μέρος Β΄ 2015 00:50:38
[Play] Διάλεξη 7η : Αναζητώντας χαμένους τάφους 2015 01:53:11
[Play] Διάλεξη 8η : Οι βασιλικοί τάφοι στην Κοιλάδα των Βασιλέων 2015 00:44:42
[Play] Διάλεξη 9η : Εισαγωγή στην αιγυπτιακή Τέχνη 2015 01:36:46
[Play] Διάλεξη 10η : Εισαγωγή στη ναϊκή αρχιτεκτονική – Νεκρικοί ναοί 2015 01:25:04
[Play] Διάλεξη 11η : Αναπαραστάσεις του Μπες και της Σεχμέτ και πιθανές επιδράσεις στη λαϊκή λατρεία 2015 01:01:08
[Play] Εισαγωγική διάλεξη: Syllabus / Περιεχόμενο – θεματικές – στόχοι / Εκπαιδευτικό υλικό 2015 01:02:19
[Play] Ενότητα 1η : Προδυναστική Αίγυπτος και η αρχαιολογία των πρώιμων ηγεμονιών 2015 01:00:19
[Play] Ενότητα 2η : Πρωτογραφή (πρώιμα ιερογλυφικά) και η ενοποίηση της Αιγύπτου 2015 01:04:54
[Play] Ενότητα 3η : Αρχαιολογία της αιγυπτιακής κοσμοθεωρίας Ι: θρησκευτικό σύστημα & κοσμογονίες 2015 01:27:13
[Play] Ενότητα 4η : Αρχαιολογία της αιγυπτιακής κοσμοθεωρίας ΙΙ: μαγεία 2015 01:18:07
[Play] Ενότητα 5η : Μνημειακή αρχιτεκτονική & Πολιτική ιδεολογία Ι: Παλαιό & Μέσο Βασίλειο 2015 01:13:35
[Play] Ενότητα 6η : Μνημειακή αρχιτεκτονική & Πολιτική ιδεολογία ΙΙ: Mέσο & Νέο Βασίλειο 2015 01:16:22
[Play] Ενότητα 7η : Μνημειακή αρχιτεκτονική & πολιτική ιδεολογία ΙII 2015 01:21:09
[Play] Ενότητα 8η : Αρχαιολογία της αιγυπτιακής κοσμοθεωρίας ΙΙI: mAat vs. jsft 2015 01:20:26
Top