Βρέθηκαν 46 αποτελέσματα   RSS     Καβακλή Ευαγγελία [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Διάλεξη 7 - Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων / Σχεσιακή Άλγεβρα ΙΙ (Β)  / Μέρος 2 2014 00:18:02
[Play] Διάλεξη 7 - Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων / Σχεσιακή Άλγεβρα ΙΙ (Γ)  / Μέρος 3 2014 00:34:06
[Play] Εργαστήριο 5 - Δημιουργία και Διαχείριση ΒΔ 2014 00:23:50
[Play] Διάλεξη 6 - Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων / Σχεσιακή Άλγεβρα (Α)  / Μέρος 1 2014 00:31:08
[Play] Διάλεξη 6 - Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων / Σχεσιακή Άλγεβρα (Β)  / Μέρος 2 2014 00:20:26
[Play] Διάλεξη 6 - Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων / Σχεσιακή Άλγεβρα (Γ)  / Μέρος 3 2014 00:22:12
[Play] Εργαστήριο 4 - Εννοιολογικός Σχεδιασμός ΒΔ ΙΙ 2014 00:19:35
[Play] Διάλεξη 5 - Επαυξημένο Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων ΙΙ (Α)  / Μέρος 1 2014 00:33:47
[Play] Διάλεξη 5 - Επαυξημένο Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων ΙΙ (Β)  / Μέρος 2 2014 00:29:12
[Play] Διάλεξη 5 - Επαυξημένο Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων ΙΙ (Γ)  / Μέρος 3 2014 00:33:17
[Play] Εργαστήριο 3 - Σχεδιασμός Μοντέλου Οντοτήτων / Συσχετίσεων (Α)  / Μέρος 1 2014 00:31:49
[Play] Εργαστήριο 3 - Σχεδιασμός Μοντέλου Οντοτήτων / Συσχετίσεων (Β)  / Μέρος 2 2014 00:11:26
[Play] Διάλεξη 4 - Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων ΙΙΙ - Επαυξημένο Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων (Α)  / Μέρος 1 2014 00:24:27
[Play] Διάλεξη 4 - Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων ΙΙΙ - Επαυξημένο Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων (Β)  / Μέρος 2 2014 00:23:45
[Play] Διάλεξη 4 - Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων ΙΙΙ - Επαυξημένο Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων (Γ)  / Μέρος 3 2014 00:14:12
[Play] Εργαστήριο 2 - Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων 2014 00:16:45
[Play] Διάλεξη 3 - Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων ΙΙ (Α)  / Μέρος 1 2014 00:23:28
[Play] Διάλεξη 3 - Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων ΙΙ (Β)  / Μέρος 2 2014 00:26:03
[Play] Διάλεξη 3 - Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων ΙΙ (Γ)  / Μέρος 3 2014 00:24:27
[Play] Εργαστήριο 1 - Εννοιολογικός Σχεδιασμός ΒΔ (Α)  / Μέρος 1 2014 00:15:59
Top