Βρέθηκαν 46 αποτελέσματα   RSS     Καβακλή Ευαγγελία [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Διαχείριση Δεδομένων ΙΙ  / Διάλεξη 5 2015 00:10:42
[Play] Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων  / Διάλεξη 6 2015 00:23:02
[Play] Διαχείριση Δεδομένων Ι  / Διάλεξη 4 2015 00:20:59
[Play] Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες  / Διάλεξη 1 2015 00:16:27
[Play] Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα  / Διάλεξη 2 2015 00:16:51
[Play] Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων  / Διάλεξη 3 2015 00:20:33
[Play] Διάλεξη 11 - SQL III (A)  / Μέρος 1 2014 00:25:25
[Play] Διάλεξη 11 - SQL III (B)  / Μέρος 2 2014 00:25:20
[Play] Εργαστήριο 8 - Διαχείριση ΒΔ με τη χρήση SQL 2014 00:22:36
[Play] Διάλεξη 10 - SQL II (A)  / Μέρος 1 2014 00:19:22
[Play] Διάλεξη 10 - SQL II (B)  / Μέρος 2 2014 00:20:25
[Play] Διάλεξη 10 - SQL II (Γ)  / Μέρος 3 2014 00:24:24
[Play] Διάλεξη 9 - Εισαγωγή στην SQL (Α)  / Μέρος 1 2014 00:21:38
[Play] Διάλεξη 9 - Εισαγωγή στην SQL (Β)  / Μέρος 2 2014 00:16:25
[Play] Διάλεξη 9 - Εισαγωγή στην SQL (Γ)  / Μέρος 3 2014 00:33:19
[Play] Εργαστήριο 7 - Διαχείριση ΒΔ με το Σύστημα Διαχείρισης Open Office ΙΙ 2014 00:16:53
[Play] Διάλεξη 8 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων / Σχεσιακή Άλγεβρα ΙΙΙ (Α)  / Μέρος 1 2014 00:35:40
[Play] Διάλεξη 8 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων / Σχεσιακή Άλγεβρα ΙΙΙ (Β)  / Μέρος 2 2014 00:28:38
[Play] Εργαστήριο 6 - Διαχείριση ΒΔ με το Σύστημα Διαχείρισης Open Office 2014 00:24:48
[Play] Διάλεξη 7 - Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων / Σχεσιακή Άλγεβρα ΙΙ (Α)  / Μέρος 1 2014 00:18:03
Top