Βρέθηκαν 46 αποτελέσματα   RSS     Καβακλή Ευαγγελία [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Διάλεξη 3 - Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων ΙΙ (Γ)  / Μέρος 3 2014 00:24:27
[Play] Εργαστήριο 3 - Σχεδιασμός Μοντέλου Οντοτήτων / Συσχετίσεων (Β)  / Μέρος 2 2014 00:11:26
[Play] Διάλεξη 4 - Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων ΙΙΙ - Επαυξημένο Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων (Γ)  / Μέρος 3 2014 00:14:12
[Play] Διάλεξη 4 - Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων ΙΙΙ - Επαυξημένο Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων (Β)  / Μέρος 2 2014 00:23:45
[Play] Διαχείριση Δεδομένων ΙΙ  / Διάλεξη 5 2015 00:10:42
[Play] Διάλεξη 5 - Επαυξημένο Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων ΙΙ (Γ)  / Μέρος 3 2014 00:33:17
[Play] Εργαστήριο 2 - Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων 2014 00:16:45
[Play] Διάλεξη 2 - Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (Γ)  / Μέρος 3 2014 00:23:06
[Play] Διάλεξη 5 - Επαυξημένο Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων ΙΙ (Α)  / Μέρος 1 2014 00:33:47
[Play] Διαχείριση Δεδομένων Ι  / Διάλεξη 4 2015 00:20:59
[Play] Διάλεξη 5 - Επαυξημένο Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων ΙΙ (Β)  / Μέρος 2 2014 00:29:12
[Play] Διάλεξη 7 - Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων / Σχεσιακή Άλγεβρα ΙΙ (Β)  / Μέρος 2 2014 00:18:02
[Play] Διάλεξη 9 - Εισαγωγή στην SQL (Γ)  / Μέρος 3 2014 00:33:19
[Play] Εργαστήριο 5 - Δημιουργία και Διαχείριση ΒΔ 2014 00:23:50
[Play] Διάλεξη 6 - Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων / Σχεσιακή Άλγεβρα (Β)  / Μέρος 2 2014 00:20:26
[Play] Διάλεξη 7 - Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων / Σχεσιακή Άλγεβρα ΙΙ (Γ)  / Μέρος 3 2014 00:34:06
[Play] Εργαστήριο 1 - Εννοιολογικός Σχεδιασμός ΒΔ (Β)  / Μέρος 2 2014 00:16:53
[Play] Εργαστήριο 6 - Διαχείριση ΒΔ με το Σύστημα Διαχείρισης Open Office 2014 00:24:48
[Play] Διάλεξη 2 - Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (Β)  / Μέρος 2 2014 00:20:30
[Play] Διάλεξη 6 - Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων / Σχεσιακή Άλγεβρα (Γ)  / Μέρος 3 2014 00:22:12
Top