Βρέθηκαν 46 αποτελέσματα   RSS     Καβακλή Ευαγγελία [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Διάλεξη 1 - Εισαγωγή / Βασικές Έννοιες (A)  / Μέρος 1 2014 00:31:37
[Play] Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων  / Διάλεξη 3 2015 00:20:33
[Play] Διάλεξη 10 - SQL II (B)  / Μέρος 2 2014 00:20:25
[Play] Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες  / Διάλεξη 1 2015 00:16:27
[Play] Διάλεξη 1 - Εισαγωγή / Βασικές Έννοιες (Β)  / Μέρος 2 2014 00:29:07
[Play] Διάλεξη 8 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων / Σχεσιακή Άλγεβρα ΙΙΙ (Α)  / Μέρος 1 2014 00:35:40
[Play] Διάλεξη 2 - Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (Α)  / Μέρος 1 2014 00:30:48
[Play] Διάλεξη 6 - Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων / Σχεσιακή Άλγεβρα (Α)  / Μέρος 1 2014 00:31:08
[Play] Διάλεξη 3 - Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων ΙΙ (Α)  / Μέρος 1 2014 00:23:28
[Play] Διάλεξη 9 - Εισαγωγή στην SQL (Α)  / Μέρος 1 2014 00:21:38
[Play] Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα  / Διάλεξη 2 2015 00:16:51
[Play] Εργαστήριο 3 - Σχεδιασμός Μοντέλου Οντοτήτων / Συσχετίσεων (Α)  / Μέρος 1 2014 00:31:49
[Play] Διάλεξη 10 - SQL II (Γ)  / Μέρος 3 2014 00:24:24
[Play] Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων  / Διάλεξη 6 2015 00:23:02
[Play] Διάλεξη 10 - SQL II (A)  / Μέρος 1 2014 00:19:22
[Play] Εργαστήριο 8 - Διαχείριση ΒΔ με τη χρήση SQL 2014 00:22:36
[Play] Διάλεξη 8 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων / Σχεσιακή Άλγεβρα ΙΙΙ (Β)  / Μέρος 2 2014 00:28:38
[Play] Διάλεξη 11 - SQL III (B)  / Μέρος 2 2014 00:25:20
[Play] Διάλεξη 4 - Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων ΙΙΙ - Επαυξημένο Μοντέλο Οντοτήτων / Συσχετίσεων (Α)  / Μέρος 1 2014 00:24:27
[Play] Εργαστήριο 4 - Εννοιολογικός Σχεδιασμός ΒΔ ΙΙ 2014 00:19:35
Top