Βρέθηκαν 109 αποτελέσματα   RSS     Κουφοδόντης Ιασων [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] 9. Υλικό Υπολογιστών ΙΙ (B)  / Μέρος 2 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Συσκευές εισόδου Συσκευές εξόδου Σύνδεση υποσυστημάτων Εκτέλεση προγραμμάτων
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:23:19 87
[Play] 9. Υλικό Υπολογιστών ΙΙ (A)  / Μέρος 1 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Συσκευές εισόδου Συσκευές εξόδου Σύνδεση υποσυστημάτων Εκτέλεση προγραμμάτων
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:21:08 99

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κατανόηση της έννοιας των επιχειρησιακών συστημάτων Κατανόηση της σημασίας και του τρόπου λειτουργίας σημαντικών επιμέρους συστημάτων: Εφοδιαστική Αλυσίδα CRM Κατανόηση των δυσκολιών στην υλοποίηση ολοκληρωμένων επιχειρησιακών συστημάτων
Εξάμηνο: 5o 2015-11-05 00:30:45 148

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κατανόηση της έννοιας των επιχειρησιακών συστημάτων Κατανόηση της σημασίας και του τρόπου λειτουργίας σημαντικών επιμέρους συστημάτων: Εφοδιαστική Αλυσίδα CRM Κατανόηση των δυσκολιών στην υλοποίηση ολοκληρωμένων επιχειρησιακών συστημάτων
Εξάμηνο: 5o 2015-11-05 00:37:50 146
[Play] 8. Υλικό Υπολογιστών Ι (D)  / Μέρος 4 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σύνδεση με προηγούμενες ενότητες Κεντρική μονάδα επεξεργασίας Αριθμητική λογική μονάδα Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Μνήμη και διευθυνσιοδότηση Τύποι κύριας μνήμης Αποθηκευτικά μέσα (δευτερεύουσα μνήμη) Παραδείγματα και εξάσκηση
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:11:24 127
[Play] 8. Υλικό Υπολογιστών Ι (C)  / Μέρος 3 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σύνδεση με προηγούμενες ενότητες Κεντρική μονάδα επεξεργασίας Αριθμητική λογική μονάδα Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Μνήμη και διευθυνσιοδότηση Τύποι κύριας μνήμης Αποθηκευτικά μέσα (δευτερεύουσα μνήμη) Παραδείγματα και εξάσκηση
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:22:36 121
[Play] 8. Υλικό Υπολογιστών Ι (B)  / Μέρος 2 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σύνδεση με προηγούμενες ενότητες Κεντρική μονάδα επεξεργασίας Αριθμητική λογική μονάδα Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Μνήμη και διευθυνσιοδότηση Τύποι κύριας μνήμης Αποθηκευτικά μέσα (δευτερεύουσα μνήμη) Παραδείγματα και εξάσκηση
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:54:47 135
[Play] 8. Υλικό Υπολογιστών Ι (A)  / Μέρος 1 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σύνδεση με προηγούμενες ενότητες Κεντρική μονάδα επεξεργασίας Αριθμητική λογική μονάδα Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Μνήμη και διευθυνσιοδότηση Τύποι κύριας μνήμης Αποθηκευτικά μέσα (δευτερεύουσα μνήμη) Παραδείγματα και εξάσκηση
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:00:52 129

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξήγηση του πλαισίου αλληλεπίδρασης H ιστορική αναδρομή στις περιόδους που εμφανίστηκαν οι κυριότερες τεχνολογίες έχει γίνει μέσα από τις προηγούμενες ενότητες Παρουσίαση των υφιστάμενων τεχνολογιών και εκτιμήσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις και τάσεις ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΤΥΠΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:30:24 38

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξήγηση του πλαισίου αλληλεπίδρασης H ιστορική αναδρομή στις περιόδους που εμφανίστηκαν οι κυριότερες τεχνολογίες έχει γίνει μέσα από τις προηγούμενες ενότητες Παρουσίαση των υφιστάμενων τεχνολογιών και εκτιμήσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις και τάσεις ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΤΥΠΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:12:23 54
[Play] 8. Ασφάλεια  / Διάλεξη 1 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κατανόηση της φύσης και της έκτασης του προβλήματος Αναγνώριση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα ΠΣΔ Ενημέρωση για μεθόδους προστασίας από ηλεκτρονικές απειλές
Εξάμηνο: 5o 2015-11-05 01:10:25 139
[Play] 7. Πράξεις bit (D)  / Μέρος 4 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αριθμητικές πράξεις Λογικές πράξεις Οι πράξεις ως μάσκες Παραδείγματα - εξάσκηση
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:26:02 129
[Play] 7. Πράξεις bit (C)  / Μέρος 3 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αριθμητικές πράξεις Λογικές πράξεις Οι πράξεις ως μάσκες Παραδείγματα - εξάσκηση
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:40:21 176
[Play] 7. Πράξεις bit (B)  / Μέρος 2 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αριθμητικές πράξεις Λογικές πράξεις Οι πράξεις ως μάσκες Παραδείγματα - εξάσκηση
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:21:47 141
[Play] 7. Πράξεις bit (A)  / Μέρος 1 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αριθμητικές πράξεις Λογικές πράξεις Οι πράξεις ως μάσκες Παραδείγματα - εξάσκηση
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:12:09 201
[Play] 7. Δίκτυα Επικοινωνιών (A)  / Διάλεξη 1 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εταιρικές επικοινωνίες και δίκτυα Διαμεταγωγή δεδομένων Φυσικά μέσα μετάδοσης δεδομένων Μέσα μετάδοσης δεδομένων Ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων Τοπικά δίκτυα Ασύρματα δίκτυα Δίκτυα και συνδέσεις Επικοινωνία σύγχρονης επιχείρησης
Εξάμηνο: 5o 2015-11-05 00:48:39 126

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών Ιστορική αναδρομή στις περιόδους που εμφανίστηκαν τα διάφορα στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος Ιστορική αναδρομή των κυριότερων υλοποιήσεων γραφικού περιβάλλοντος εργασίας σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα λειτουργικά συστήματα
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:07:02 40

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών Ιστορική αναδρομή στις περιόδους που εμφανίστηκαν τα διάφορα στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος Ιστορική αναδρομή των κυριότερων υλοποιήσεων γραφικού περιβάλλοντος εργασίας σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα λειτουργικά συστήματα
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:07:16 55

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών Ιστορική αναδρομή στις περιόδους που εμφανίστηκαν τα διάφορα στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος Ιστορική αναδρομή των κυριότερων υλοποιήσεων γραφικού περιβάλλοντος εργασίας σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα λειτουργικά συστήματα
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:15:14 48

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανάλυση της λογικής της ψηφιακής οργάνωσης των δεδομένων Περιγραφή των βασικών μοντέλων οργάνωσης δεδομένων Παρουσίαση των κυριότερων στοιχείων των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων Περιγραφή των διαφορών μεταξύ των εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων Αποσαφήνιση βασικών εννοιών οργάνωσης και διαχείρισης δεδομένων Επεξήγηση των βασικών μεθόδων διαχείρισης δεδομένων σε μία βάση – πρακτική προσέγγιση με χρήση γλώσσας ερωτημάτων Περιγραφή των σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων Παρουσίαση τυπικών μοντέλων βάσεων δεδομένων για χρήση στο διαδίκτυο
Εξάμηνο: 5o 2015-11-05 00:32:08 147
Top