Βρέθηκαν 18 αποτελέσματα   RSS     Καπόρης Αλέξης [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Κανονικές γλώσσες, πεπερασμένα αυτόματα (Μέρος α') (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Κανονικές γλώσσες, πεπερασμένα αυτόματα (Μέρος α')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:35:54 368
[Play] .Κανονικές Γραμμές και πεπερασμένα αυτόματα (μέρος β') (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

.Κανονικές Γραμμές και πεπερασμένα αυτόματα (μέρος β')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 01:40:25 208
[Play] Πεπερασμένα αυτόματα (Μέρος γ') (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Πεπερασμένα αυτόματα (Μέρος γ')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:25:45 130
[Play] Λήμμα Άντλησης για Κανονικες Γλώσσες (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Λήμμα Άντλησης για Κανονικες Γλώσσες
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 01:14:36 155
[Play] Γραμματικές και Γλώσσες χωρίς Συμφραζόμενα (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Γραμματικές και Γλώσσες χωρίς Συμφραζόμενα
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:39:29 131

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Αυτόματα στοίβας, λήμμα άντλησης για γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 01:12:49 124
[Play] Μηχανές Turing, υπολογισιμότητα (Mέρος α') (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Μηχανές Turing, υπολογισιμότητα (Mέρος α')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:28:51 118
[Play] Μηχανές Turing, υπολογισιμότητα (Mέρος β') (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Μηχανές Turing, υπολογισιμότητα (Mέρος β')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:34:22 97

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Η θέση των Church-Turing. Μη-υπολογισιμότητα, το πρόβλημα του τερματισμού (Μέρος α')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 01:07:49 88

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Η θέση των Church-Turing. Μη - υπολογισιμότητα το πρόβλημα του τερματισμού (Μέρος β')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:47:17 85

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Η θέση των Church-Turing. Μη-υπολογισιμότητα, το πρόβλημα του τερματισμού (Μέρος γ')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:50:16 85

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Η θέση των Church-Turing. Μη-υπολογισιμότητα, το πρόβλημα του τερματισμού (Μέρος δ')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:48:57 124

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Η θέση των Church-Turing. Μη-υπολογισιμότητα, το πρόβλημα του τερματισμού (Μέρος ε')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:53:43 83

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Η θέση των Church-Turing. Μη-υπολογισιμότητα, το πρόβλημα του τερματισμού (Μέρος στ')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:46:26 73
[Play] Αναγωγή και Πληρότητα (Μέρος α') (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Αναγωγή και Πληρότητα (Μέρος α')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:50:13 86
[Play] Αναγωγή και Πληρότητα (Μέρος β') (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Αναγωγή και Πληρότητα (Μέρος β')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:48:15 73
[Play] Αναγωγή και Πληρότητα (Μέρος γ') (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Αναγωγή και Πληρότητα (Μέρος γ')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:14:56 73
[Play] Μη-ντετερμινισμός και NP-πληρότητα, σχέση Ρ και ΝΡ (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Μη-ντετερμινισμός και NP-πληρότητα, σχέση Ρ και ΝΡ
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:43:00 83
Top