Βρέθηκαν 18 αποτελέσματα   RSS     Καπόρης Αλέξης [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] .Κανονικές Γραμμές και πεπερασμένα αυτόματα (μέρος β') 2015 01:40:25
[Play] Αναγωγή και Πληρότητα (Μέρος α') 2015 00:50:13
[Play] Αναγωγή και Πληρότητα (Μέρος β') 2015 00:48:15
[Play] Αναγωγή και Πληρότητα (Μέρος γ') 2015 00:14:56
[Play] Αυτόματα στοίβας, λήμμα άντλησης για γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα 2015 01:12:49
[Play] Γραμματικές και Γλώσσες χωρίς Συμφραζόμενα 2015 00:39:29
[Play] Η θέση των Church-Turing. Μη - υπολογισιμότητα το πρόβλημα του τερματισμού (Μέρος β') 2015 00:47:17
[Play] Η θέση των Church-Turing. Μη-υπολογισιμότητα, το πρόβλημα του τερματισμού (Μέρος α') 2015 01:07:49
[Play] Η θέση των Church-Turing. Μη-υπολογισιμότητα, το πρόβλημα του τερματισμού (Μέρος γ') 2015 00:50:16
[Play] Η θέση των Church-Turing. Μη-υπολογισιμότητα, το πρόβλημα του τερματισμού (Μέρος δ') 2015 00:48:57
[Play] Η θέση των Church-Turing. Μη-υπολογισιμότητα, το πρόβλημα του τερματισμού (Μέρος ε') 2015 00:53:43
[Play] Η θέση των Church-Turing. Μη-υπολογισιμότητα, το πρόβλημα του τερματισμού (Μέρος στ') 2015 00:46:26
[Play] Κανονικές γλώσσες, πεπερασμένα αυτόματα (Μέρος α') 2015 00:35:54
[Play] Λήμμα Άντλησης για Κανονικες Γλώσσες 2015 01:14:36
[Play] Μη-ντετερμινισμός και NP-πληρότητα, σχέση Ρ και ΝΡ 2015 00:43:00
[Play] Μηχανές Turing, υπολογισιμότητα (Mέρος α') 2015 00:28:51
[Play] Μηχανές Turing, υπολογισιμότητα (Mέρος β') 2015 00:34:22
[Play] Πεπερασμένα αυτόματα (Μέρος γ') 2015 00:25:45
Top