Βρέθηκαν 38 αποτελέσματα   RSS     Χουρμουζιάδη Αναστασία [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] "Άλλος για τη Βάρκα μας!" (Α)  / Διάλεξη 9 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Η σκοπιμότητα ύπαρξης και η επιβίωση ενός μουσείου σχετίζεται με την προσέλκυση νέων «θαµώνων». Μπορεί ένα μουσείο να λειτουργήσει με τους κανόνες της «αγοράς» βάζοντας στο κέντρο το «δίκιο του πελάτη»; Πρέπει να «δώσουµε στο κοινό αυτό που θέλει»; Πώς και με ποιους δείκτες αξιολογούμε τελικά την απήχηση ενός μουσείου στο κοινό;
Εξάμηνο: 5o 2015-01-15 00:24:40 117
[Play] "Άλλος για τη Βάρκα μας!" (Β)  / Διάλεξη 9 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Η σκοπιμότητα ύπαρξης και η επιβίωση ενός μουσείου σχετίζεται με την προσέλκυση νέων «θαµώνων». Μπορεί ένα μουσείο να λειτουργήσει με τους κανόνες της «αγοράς» βάζοντας στο κέντρο το «δίκιο του πελάτη»; Πρέπει να «δώσουµε στο κοινό αυτό που θέλει»; Πώς και με ποιους δείκτες αξιολογούμε τελικά την απήχηση ενός μουσείου στο κοινό;
Εξάμηνο: 5o 2015-01-15 00:23:02 93
[Play] "Άλλος για τη Βάρκα μας!" (Γ)  / Διάλεξη 9 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Η σκοπιμότητα ύπαρξης και η επιβίωση ενός μουσείου σχετίζεται με την προσέλκυση νέων «θαµώνων». Μπορεί ένα μουσείο να λειτουργήσει με τους κανόνες της «αγοράς» βάζοντας στο κέντρο το «δίκιο του πελάτη»; Πρέπει να «δώσουµε στο κοινό αυτό που θέλει»; Πώς και με ποιους δείκτες αξιολογούμε τελικά την απήχηση ενός μουσείου στο κοινό;
Εξάμηνο: 5o 2015-01-15 00:22:46 102
[Play] "Άλλος για τη Βάρκα μας!" (Δ)  / Διάλεξη 9 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Η σκοπιμότητα ύπαρξης και η επιβίωση ενός μουσείου σχετίζεται με την προσέλκυση νέων «θαµώνων». Μπορεί ένα μουσείο να λειτουργήσει με τους κανόνες της «αγοράς» βάζοντας στο κέντρο το «δίκιο του πελάτη»; Πρέπει να «δώσουµε στο κοινό αυτό που θέλει»; Πώς και με ποιους δείκτες αξιολογούμε τελικά την απήχηση ενός μουσείου στο κοινό;
Εξάμηνο: 5o 2015-01-15 00:23:47 73
[Play] Μακριά από το Αγριεμένο Πλήθος (Α)  / Διάλεξη 8 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Αν το μουσείο είναι ένας οργανισμός παραγωγής και διάδοσης γνώσης δεν είναι ο μόνος και ίσως δεν είναι ο αποτελεσματικότερος. Αν είναι ένας χώρος αναψυχής δεν είναι ο μόνος και οπωσδήποτε δε φαίνεται να είναι ο ελκυστικότερος. Πώς λειτουργεί το μουσείο μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον; Πώς διεκδικεί τον ρόλο του; Έχει καμιά ελπίδα επιβίωσης στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης της εποχής μας;
Εξάμηνο: 5o 2014-12-11 00:22:35 70
[Play] Μακριά από το Αγριεμένο Πλήθος (Β)  / Διάλεξη 8 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Αν το μουσείο είναι ένας οργανισμός παραγωγής και διάδοσης γνώσης δεν είναι ο μόνος και ίσως δεν είναι ο αποτελεσματικότερος. Αν είναι ένας χώρος αναψυχής δεν είναι ο μόνος και οπωσδήποτε δε φαίνεται να είναι ο ελκυστικότερος. Πώς λειτουργεί το μουσείο μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον; Πώς διεκδικεί τον ρόλο του; Έχει καμιά ελπίδα επιβίωσης στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης της εποχής μας;
Εξάμηνο: 5o 2014-12-11 00:20:43 66
[Play] Μακριά από το Αγριεμένο Πλήθος (Γ)  / Διάλεξη 8 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Αν το μουσείο είναι ένας οργανισμός παραγωγής και διάδοσης γνώσης δεν είναι ο μόνος και ίσως δεν είναι ο αποτελεσματικότερος. Αν είναι ένας χώρος αναψυχής δεν είναι ο μόνος και οπωσδήποτε δε φαίνεται να είναι ο ελκυστικότερος. Πώς λειτουργεί το μουσείο μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον; Πώς διεκδικεί τον ρόλο του; Έχει καμιά ελπίδα επιβίωσης στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης της εποχής μας;
Εξάμηνο: 5o 2014-12-11 00:18:52 84
[Play] Μακριά από το Αγριεμένο Πλήθος (Δ)  / Διάλεξη 8 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Αν το μουσείο είναι ένας οργανισμός παραγωγής και διάδοσης γνώσης δεν είναι ο μόνος και ίσως δεν είναι ο αποτελεσματικότερος. Αν είναι ένας χώρος αναψυχής δεν είναι ο μόνος και οπωσδήποτε δε φαίνεται να είναι ο ελκυστικότερος. Πώς λειτουργεί το μουσείο μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον; Πώς διεκδικεί τον ρόλο του; Έχει καμιά ελπίδα επιβίωσης στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης της εποχής μας;
Εξάμηνο: 5o 2014-12-11 00:18:57 79
[Play] Μακριά από το Αγριεμένο Πλήθος (Ε)  / Διάλεξη 8 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Αν το μουσείο είναι ένας οργανισμός παραγωγής και διάδοσης γνώσης δεν είναι ο μόνος και ίσως δεν είναι ο αποτελεσματικότερος. Αν είναι ένας χώρος αναψυχής δεν είναι ο μόνος και οπωσδήποτε δε φαίνεται να είναι ο ελκυστικότερος. Πώς λειτουργεί το μουσείο μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον; Πώς διεκδικεί τον ρόλο του; Έχει καμιά ελπίδα επιβίωσης στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης της εποχής μας;
Εξάμηνο: 5o 2014-12-11 00:19:09 75
[Play] Ο "Μέσος" Επισκέπτης και άλλα Παραμύθια (Α)  / Διάλεξη 7 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ένα μουσείο δεν γίνεται για τα πράγματα που εκθέτει αλλά για τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά. Θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους των μουσείων, τους δημιουργούς και τους επισκέπτες και στη μεταξύ τους σχέση, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε ιστορικά, αλλά και όπως αναπτύσσεται σήμερα. Πώς περάσαμε από τις κλειστές ιδιωτικές συλλογές των αρχόντων στο δημοκρατικό ανοιχτό στο κοινό μουσείο; Που οδηγεί η αγωνία προσέλκυσης των επισκεπτών των σημερινών μουσείων; Τι ξέρουμε για τους επισκέπτες μας πριν περάσουν την πόρτα του μουσείου, και, πολύ περισσότερο, τι ξέρουμε γι’ αυτούς που δεν το αποφασίζουν να την περάσουν;
Εξάμηνο: 5o 2014-11-20 00:22:51 87
[Play] Ο "Μέσος" Επισκέπτης και άλλα Παραμύθια (Β)  / Διάλεξη 7 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ένα μουσείο δεν γίνεται για τα πράγματα που εκθέτει αλλά για τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά. Θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους των μουσείων, τους δημιουργούς και τους επισκέπτες και στη μεταξύ τους σχέση, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε ιστορικά, αλλά και όπως αναπτύσσεται σήμερα. Πώς περάσαμε από τις κλειστές ιδιωτικές συλλογές των αρχόντων στο δημοκρατικό ανοιχτό στο κοινό μουσείο; Που οδηγεί η αγωνία προσέλκυσης των επισκεπτών των σημερινών μουσείων; Τι ξέρουμε για τους επισκέπτες μας πριν περάσουν την πόρτα του μουσείου, και, πολύ περισσότερο, τι ξέρουμε γι’ αυτούς που δεν το αποφασίζουν να την περάσουν;
Εξάμηνο: 5o 2014-11-20 00:17:26 76
[Play] Ο "Μέσος" Επισκέπτης και άλλα Παραμύθια (Γ)  / Διάλεξη 7 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ένα μουσείο δεν γίνεται για τα πράγματα που εκθέτει αλλά για τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά. Θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους των μουσείων, τους δημιουργούς και τους επισκέπτες και στη μεταξύ τους σχέση, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε ιστορικά, αλλά και όπως αναπτύσσεται σήμερα. Πώς περάσαμε από τις κλειστές ιδιωτικές συλλογές των αρχόντων στο δημοκρατικό ανοιχτό στο κοινό μουσείο; Που οδηγεί η αγωνία προσέλκυσης των επισκεπτών των σημερινών μουσείων; Τι ξέρουμε για τους επισκέπτες μας πριν περάσουν την πόρτα του μουσείου, και, πολύ περισσότερο, τι ξέρουμε γι’ αυτούς που δεν το αποφασίζουν να την περάσουν;
Εξάμηνο: 5o 2014-11-20 00:22:40 90
[Play] Ο "Μέσος" Επισκέπτης και άλλα Παραμύθια (Δ)  / Διάλεξη 7 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ένα μουσείο δεν γίνεται για τα πράγματα που εκθέτει αλλά για τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά. Θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους των μουσείων, τους δημιουργούς και τους επισκέπτες και στη μεταξύ τους σχέση, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε ιστορικά, αλλά και όπως αναπτύσσεται σήμερα. Πώς περάσαμε από τις κλειστές ιδιωτικές συλλογές των αρχόντων στο δημοκρατικό ανοιχτό στο κοινό μουσείο; Που οδηγεί η αγωνία προσέλκυσης των επισκεπτών των σημερινών μουσείων; Τι ξέρουμε για τους επισκέπτες μας πριν περάσουν την πόρτα του μουσείου, και, πολύ περισσότερο, τι ξέρουμε γι’ αυτούς που δεν το αποφασίζουν να την περάσουν;
Εξάμηνο: 5o 2014-11-20 00:22:34 88
[Play] Σχεδιασμός ήχου στα μουσεία (Α)  / Διάλεξη 6 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Συζήτηση με τον Μίκη Ζησίου για τον σχεδιασμό ήχου στα μουσεία.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-13 00:26:34 86
[Play] Σχεδιασμός ήχου στα μουσεία (Β)  / Διάλεξη 6 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Συζήτηση με τον Μίκη Ζησίου για τον σχεδιασμό ήχου στα μουσεία.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-13 00:26:41 77
[Play] Σχεδιασμός ήχου στα μουσεία (Γ)  / Διάλεξη 6 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Συζήτηση με τον Μίκη Ζησίου για τον σχεδιασμό ήχου στα μουσεία.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-13 00:38:55 72
[Play] Σχεδιασμός ήχου στα μουσεία (Δ)  / Διάλεξη 6 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Συζήτηση με τον Μίκη Ζησίου για τον σχεδιασμό ήχου στα μουσεία.
Εξάμηνο: 5o 2014-11-13 00:15:07 89
[Play] "Ο πιο καλός ο μαθητής" (Α)  / Διάλεξη 5 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Ολοένα και συχνότερα τα μουσεία προσπαθούν να προσφέρουν στο κοινό τους οργανωμένα προγράμματα επίσκεψης, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους επισκέπτες, ανάλογα με την ταυτότητά τους, να προσεγγίσουν πληρέστερα το αντικείμενο της έκθεσης ή να εμβαθύνουν με τη συμμετοχή τους σε εμπλουτισμένες δράσεις σε συγκεκριμένα θέματα που θίγονται στην έκθεση. Με ποιον τρόπο τα γενικά θεωρητικά μοντέλα εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων; Πώς αντιμετωπίζονται οι διαφορετικές ομάδες στις οποίες ένα παρόμοιο πρόγραμμα απευθύνεται;
Εξάμηνο: 5o 2014-11-06 00:20:51 87
[Play] "Ο πιο καλός ο μαθητής" (Β)  / Διάλεξη 5 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Ολοένα και συχνότερα τα μουσεία προσπαθούν να προσφέρουν στο κοινό τους οργανωμένα προγράμματα επίσκεψης, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους επισκέπτες, ανάλογα με την ταυτότητά τους, να προσεγγίσουν πληρέστερα το αντικείμενο της έκθεσης ή να εμβαθύνουν με τη συμμετοχή τους σε εμπλουτισμένες δράσεις σε συγκεκριμένα θέματα που θίγονται στην έκθεση. Με ποιον τρόπο τα γενικά θεωρητικά μοντέλα εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων; Πώς αντιμετωπίζονται οι διαφορετικές ομάδες στις οποίες ένα παρόμοιο πρόγραμμα απευθύνεται;
Εξάμηνο: 5o 2014-11-06 00:19:51 71
[Play] "Ο πιο καλός ο μαθητής" (Γ)  / Διάλεξη 5 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Ολοένα και συχνότερα τα μουσεία προσπαθούν να προσφέρουν στο κοινό τους οργανωμένα προγράμματα επίσκεψης, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους επισκέπτες, ανάλογα με την ταυτότητά τους, να προσεγγίσουν πληρέστερα το αντικείμενο της έκθεσης ή να εμβαθύνουν με τη συμμετοχή τους σε εμπλουτισμένες δράσεις σε συγκεκριμένα θέματα που θίγονται στην έκθεση. Με ποιον τρόπο τα γενικά θεωρητικά μοντέλα εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων; Πώς αντιμετωπίζονται οι διαφορετικές ομάδες στις οποίες ένα παρόμοιο πρόγραμμα απευθύνεται;
Εξάμηνο: 5o 2014-11-06 00:16:45 76
Top