Βρέθηκαν 9 αποτελέσματα   RSS     Ξυδιάς Ηλίας [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] 1. Εισαγωγή (Ξυδιάς ΗλίαςΔιδάσκων)

Ρομποτική, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα περιέχομενα του μαθήματος, οι βασικές έννοιες και οι μαθησιακοί στόχοι
Εξάμηνο: 8o 2015-10-24 00:05:03 342
[Play] 2. Δομή και Κατηγορίες Ρομπότ (Ξυδιάς ΗλίαςΔιδάσκων)

Ρομποτική, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Σε αυτό το μάθημα παρουσιάζονται τα Δομικά και Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των βιομηχανικών ρομπότ.
Εξάμηνο: 8o 2015-10-24 00:05:43 118

Ρομποτική, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Σε αυτό το μάθημα γίνεται αναφορά στα ακόλουθα: Στροφή Οι βασικές γωνίες στροφής Σύνθεση στροφών Ανάλυση στροφής στις βασικές γωνίες
Εξάμηνο: 8o 2015-10-24 00:12:53 105

Ρομποτική, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Σε αυτό μάθημα γίνεται αναφορά στα εξής: Ομογενείς Μετασχηματισμοί Ταχύτητες και Επιταχύνσεις Σύνθεση ταχυτήτων
Εξάμηνο: 8o 2015-10-24 00:10:40 90
[Play] 5. Ευθύ Κινηματικό πρόβλημα (Ξυδιάς ΗλίαςΔιδάσκων)

Ρομποτική, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Σε αυτό το μάθημα γίνεται αναφορά στα ακόλουθα: Κινηματική Αλυσίδα Μέθοδος Denavit-Hartenberg (D-H) Προσανατολισμός του Εργαλείου Τελικής Δράσης
Εξάμηνο: 8o 2015-10-24 00:06:52 161
[Play] 6. Αντίστροφο Κινηματικό Πρόβλημα (Ξυδιάς ΗλίαςΔιδάσκων)

Ρομποτική, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Σε αυτό το μάθημα γίνεται αναφορά στο αντίστροφο κινηματικό πρόβλημα.
Εξάμηνο: 8o 2015-10-24 00:04:55 198

Ρομποτική, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Σε αυτό το μάθημα γίνεται αναφορά στην Κινηματική Ανάλυση των Ταχυτήτων των Ρομποτικών Βραχιόνων.
Εξάμηνο: 8o 2015-10-24 00:04:56 91
[Play] 4. Ιδεασμός ΙΙ (Ξυδιάς ΗλίαςΔιδάσκων)

Ρομποτική, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Στο δεύτερο μέρος της ενότητας του Ιδεασμού εξετάζονται με την βοήθεια παραδειγμάτων διαφορετικές στρατηγικές δημιουργίας ιδεών. Με βάση μία υποθετική προδιαγραφή σχεδίασης παρουσιάζονται διαφορετικά στάδια ερμηνείας κι εφαρμογής της. Με αυτό τον τρόπο εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο μία προδιαγραφή σχεδίασης και επομένως και οι ιδέες οι οποίες προκύπτουν από αυτήν να σχετίζονται με το σύνολο ή με υποσυστήματο του προϊόντος.
Εξάμηνο: 8o 2015-10-24 00:38:06 35
[Play] 5. Συνθεση (Ξυδιάς ΗλίαςΔιδάσκων)

Ρομποτική, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Η σύνθεση αφορά την δημιουργία ολοκληρωμένων σχεδιαστκών προτάσεων που ονομάζονται προσχέδια ή προκαταρκτικά σχέδια. Η ενότητα εξετάζει την φύση των προκαταρκτικών σχεδίων, την θέση τους στην διαδικασία και τις βασικές αρχές δημιουργίας τους. Παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα και σχηματοποιείται η διαδικασία παραγωγής προκαταρκτικών σχεδίων.
Εξάμηνο: 8o 2015-10-24 00:00:55 67
Top