Βρέθηκαν 6 αποτελέσματα   RSS     Σκουρμπούτης Ευγένιος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] 4. Ιδεασμός ΙΙ  / Διάλεξη 5 (Σκουρμπούτης ΕυγένιοςΔιδάσκων)

Studio V-Product Design I, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Η σύνθεση αφορά την δημιουργία ολοκληρωμένων σχεδιαστκών προτάσεων που ονομάζονται προσχέδια ή προκαταρκτικά σχέδια. Η ενότητα εξετάζει την φύση των προκαταρκτικών σχεδίων, την θέση τους στην διαδικασία και τις βασικές αρχές δημιουργίας τους. Παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα και σχηματοποιείται η διαδικασία παραγωγής προκαταρκτικών σχεδίων.
Εξάμηνο: 4o 2015-11-20 00:21:04 123
[Play] 1. Οριστική Περιγραφή Έργου  / Διάλεξη 1 (Σκουρμπούτης ΕυγένιοςΔιδάσκων)

Studio V-Product Design I, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Η σύνταξη της Οριστικής Περιγραφής Έργου είναι σημαντικό βήμα στον καθορισμό της κατεύθυνσης ενός σχεδιαστικού έργου. Στην ενότητα παρουσιάζεται και αναλύεται η σημασία των σχετικών αποφάσεων με αναφορά στο στοιχειώδες μοντέλο του προβληματικού χώρου το οποίο βασίζεται στο τρίπτυχο Χρήστης- Πλαίσιο - Αντικείμενο. Διαφορετικοί τύποι θεμάτων συζητούνται και παρουσιάζονται τα βασικά παραδοτέα της φάσης.
Εξάμηνο: 4o 2015-11-20 00:36:34 211
[Play] 5. Συνθεση  / Διάλεξη 4 (Σκουρμπούτης ΕυγένιοςΔιδάσκων)

Studio V-Product Design I, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Στο δεύτερο μέρος της ενότητας του Ιδεασμού εξετάζονται με την βοήθεια παραδειγμάτων διαφορετικές στρατηγικές δημιουργίας ιδεών. Με βάση μία υποθετική προδιαγραφή σχεδίασης παρουσιάζονται διαφορετικά στάδια ερμηνείας κι εφαρμογής της. Με αυτό τον τρόπο εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο μία προδιαγραφή σχεδίασης και επομένως και οι ιδέες οι οποίες προκύπτουν από αυτήν να σχετίζονται με το σύνολο ή με υποσυστήματο του προϊόντος.
Εξάμηνο: 4o 2015-11-19 00:38:07 138
[Play] 3. Ιδεασμός Ι  / Διάλεξη 3 (Σκουρμπούτης ΕυγένιοςΔιδάσκων)

Studio V-Product Design I, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Η σύνταξη της Οριστικής Περιγραφής Έργου είναι σημαντικό βήμα στον καθορισμό της κατεύθυνσης ενός σχεδιαστικού έργου. Στην ενότητα παρουσιάζεται και αναλύεται η σημασία των σχετικών αποφάσεων με αναφορά στο στοιχειώδες μοντέλο του προβληματικού χώρου το οποίο βασίζεται στο τρίπτυχο Χρήστης- Πλαίσιο - Αντικείμενο. Διαφορετικοί τύποι θεμάτων συζητούνται και παρουσιάζονται τα βασικά παραδοτέα της φάσης.
Εξάμηνο: 4o 2015-10-24 00:32:01 107
[Play] 2. Προδιαγραφές Σχεδίασης (Σκουρμπούτης ΕυγένιοςΔιδάσκων)

Studio V-Product Design I, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Οι προδιαγραφές σχεδίασης, design guidelines, είναι το κορυφαίο παραδοτέο της διαδικασίας Έρευνας και Ανάλυσης και καθοδηγεί το υπόλοιπο της διαδικασίας. Στην ενότητα παρουσιάζεται η σημασία τους, συζητώνται οι βασικές μορφές προδιαγραφών και δίνονται ορισμένα παραδείγματα. Επιπλέον παρουσιάζονται ορισμένες βασικές αρχές για την σύνταξη τους.
Εξάμηνο: 4o 2015-10-24 00:26:21 114
[Play] 3. Ιδεασμός Ι (Σκουρμπούτης ΕυγένιοςΔιδάσκων)

Studio V-Product Design I, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Ο Ιδεασμός είναι η πρώτη φάση κατά την οποία κατατίθενται σχεδιαστικές προτάσεις. Το πρώτο μέρος της ενότητας συνδέει την διαδικασία του Ιδεασμού με τις προδιαγραφές σχεδίασης. Αναλύεται η σημασία και οι στόχοι του σταδίου, τοποθετείται στο πλαίσιο της διαδικασίας και εξετάζονται μερικές βασικές αρχές στην δημιουργία της δεξαμενής ιδεών. Εκτός αυτού παρουσιάζονται μερικές απλές τεχνικές για την δημιουργία ιδεών.
Εξάμηνο: 4o 2015-10-24 00:26:20 407
Top